Menu menu close
keyboard_arrow_left

Zunderdorp Beleidsadvies & Management verzorgt al ruim 25 jaar strategisch (beleids)advies en procesbegeleiding voor gemeenten, provincies, Rijksoverheid, samenwerkingsverbanden en publieke instellingen in het sociaal domein. Wij zijn daar waar vernieuwing en samenwerking nodig, maar niet altijd makkelijk of vanzelfsprekend is.

Wij geloven dat krachtige samenwerking onmisbaar is om maatschappelijke waarde te creëren. We kennen de dynamiek van samenwerking en zorgen dat betrokken partijen elkaar beter verstaan zodat ze kunnen doen wat nodig is voor hun inwoners. Dat doen we in de rol van procesontwerper -of begeleider, regisseur, onderzoeker, (lobby)adviseur en/of trainer.

Ons Bureau

Klein van postuur, groot in persoonlijkheid

Onze visie en expertise
Zunderdorp Beleidsadvies & Management is een adviesbureau in Den Haag. We werken in de publieke sector, met name in het sociaal domein. Wij geloven dat krachtige samenwerking onmisbaar is om maatschappelijke waarde te creëren. Vanuit die filosofie brengen wij de maatschappelijke opgaven van onze opdrachtgevers verder. Lees meer
Onderzoek en advies
Zunderdorp Beleidsadvies & Management voert regelmatig onderzoek uit in opdracht van gemeenten, de rijksoverheid, instellingen en brancheorganisaties. Met onze unieke ervaring in de coördinatie van verschillende netwerken weten uitkomsten van onderzoek zo te formuleren dat u opnieuw koers kunt kiezen en vervolgacties voor zich spreken. Lees meer
Public affairs en strategieontwikkeling
Hoe kun je de omgeving beïnvloeden om je eigen doelen dichterbij te brengen? Dat is waar het bij public affairs en lobby om draait. Partijen kunnen hun doelen meestal niet op eigen kracht bereiken en moeten samenwerken om invloed uit te oefenen. Het opstellen van een gedegen lobbystrategie is dan essentieel. Onze adviseurs helpen daar graag bij. Lees meer
Proces - en alliantiemanagement
Grote complexe maatschappelijke vraagstukken worden vaak opgepakt of neergelegd bij tijdelijke commissies, coalities, platforms of allianties: een diverse groep stakeholders of experts die samen tot een oplossing en advies proberen te komen. Als experts in proces - en alliantiemanagement helpen we u graag dergelijke processen te ontwerpen, begeleiden en ondersteunen. Lees meer
Netwerkontwikkeling en ondersteuning
Geen enkele partij kan op eigen kracht de vraagstukken van deze tijd oplossen. Samenwerking is essentieel. Of het nu gaat om tijdelijke of structurele netwerken, elke samenwerking vraagt om een onafhankelijk voorzitter en netwerkcoördinator. Wij kunnen u daarbij helpen. Lees meer
Ontwerpen van bijeenkomsten, zakelijk tekenen en communicatie
Ontmoetingen zijn de katalysators van samenwerking. Goede bijeenkomsten en overleggen leveren de bouwstenen op voor een helder vervolgproces. Zunderdorp Beleidsadvies & Management is gespecialiseerd in eventmanagement: we helpen u graag met het ontwerpen en leiden van vergaderingen, werksessies, heidagen en conferenties. Lees meer
Onze Projecten

Een greep uit onze projecten

Het versterken van de pedagogische basis voor de ontwikkeling van jeugdigen door anders samenwerken, anders organiseren en anders opleiden. Hiervoor pleiten De VNG, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en BMK in de Gezamenlijke notitie 'Een sterke basis door een krachtige samenwerking'. Ons bureau heeft aan deze notitie bijgedragen in de rol van penvoerder en procesbegeleider.
Lees meer
De vier grote steden van Nederland zijn constant bezig met het vormgeven en vernieuwen van Onderwijs, Wmo en Jeugdzorg in hun gemeenten. Daarbij ervaren zij andere kansen en obstakels dan de andere gemeenten in Nederland. Daarom hebben de steden zich verenigd in de G4. Om kennis en ervaringen uit te wisselen en om lobby richting het Rijk te organiseren. Zunderdorp Beleidsadvies & Management verzorgt sinds 1999 de coördinatie van dit netwerk.
Lees meer
Wethouders van 40 gemeenten hebben hun krachten gebundeld in de Kopgroep Wethouders voor Kindcentra. Ons bureau helpt het bestaande enthousiasme en de expertise verder uit te bouwen in de rol van netwerkcoördinator en strategisch adviseur.
Lees meer
meer projecten