Menu menu close
keyboard_arrow_left

Zunderdorp Beleidsadvies & Management verzorgt strategisch advies en procesbegeleiding voor gemeenten, VNG, G4, G40, provincies, Rijksoverheid en non-profit instellingen. We zijn de vertrouwde derde partij die weet wat er speelt en bemiddelt tussen uiteenlopende belangen.

We zorgen ervoor dat betrokken partijen dezelfde taal spreken, elkaar verstaan. Op die manier brengen we verschillende manieren van denken succesvol verder. Op lokaal en landelijk niveau.

Ons Bureau

Klein van postuur, groot in persoonlijkheid

Onze expertise
Zunderdorp Beleidsadvies & Management is een adviesbureau in Den Haag. We werken vooral in de publieke sector, met name in het sociaal domein. Onze missie is om opdrachtgevers verder te brengen in hun aanpak van maatschappelijke opgaven. Lees meer
Onderzoek en advies
Zunderdorp Beleidsadvies & Management voert regelmatig onderzoek uit in opdracht van gemeenten, de rijksoverheid, instellingen en brancheorganisaties. Met onze unieke ervaring in de coördinatie van verschillende netwerken weten uitkomsten van onderzoek zo te formuleren dat u opnieuw koers kunt kiezen en vervolgacties voor zich spreken. Lees meer
Public affairs en strategieontwikkeling
Hoe kun je de omgeving beïnvloeden om je eigen doelen dichterbij te brengen? Dat is waar het bij public affairs en lobby om draait. Partijen kunnen hun doelen meestal niet op eigen kracht bereiken en moeten samenwerken om invloed uit te oefenen. Het opstellen van een gedegen lobbystrategie is dan essentieel. Onze adviseurs helpen daar graag bij. Lees meer
Procesmanagement en ondersteuning
Grote complexe maatschappelijke vraagstukken worden vaak opgepakt of neergelegd bij tijdelijke commissies, coalities, platforms of allianties: een diverse groep stakeholders of experts die samen tot een oplossing en advies proberen te komen. Als experts in procesmanagement helpen we u graag dergelijke processen te ontwerpen, begeleiden en ondersteunen. Lees meer
Netwerkcoördinatie en onafhankelijk voorzitterschap
Geen enkele partij kan op eigen kracht de vraagstukken van deze tijd oplossen. Samenwerking is essentieel. Of het nu gaat om tijdelijke of structurele netwerken, elke samenwerking vraagt om een onafhankelijk voorzitter en netwerkcoördinator. Wij kunnen u daarbij helpen. Lees meer
Eventmanagement en graphic facilitation
Ontmoetingen zijn de katalysators van samenwerking. Goede bijeenkomsten en overleggen leveren de bouwstenen op voor een helder vervolgproces. Zunderdorp Beleidsadvies & Management is gespecialiseerd in eventmanagement: we helpen u graag met het ontwerpen en leiden van vergaderingen, werksessies, heidagen en conferenties. Lees meer
Onze Projecten

Van lokale gemeentelobby tot G4 en G40 netwerk

Achttien landelijke organisaties (samen de coalitie onderwijs-zorg-jeugd) voelen ondanks hun uiteenlopende culturen en belangen de wil en noodzaak om samen te werken. Hun gezamenlijke doel? De aansluiting onderwijs-zorg beter maken voor kinderen. Dat was het startpunt van het advies “Mét Andere Ogen” dat Zunderdorp Beleidsadvies & Management schreef over de versnelling en bestendiging van de samenwerking onderwijs-zorg-jeugd.
Lees meer
Zunderdorp Beleidsadvies en Management heeft voor een grote gemeente onderzocht waar scholen in de betreffende gemeente de vrijwillige ouderbijdrage precies aan besteden. De gemeente subsidieert vanuit het budget voor armoedebeleid (een deel van) de vrijwillige ouderbijdrage en wil met deze subsidie voorkomen dat leerlingen met minder vermogende ouders van bepaalde activiteiten worden uitgesloten.
Lees meer
De vier grote steden van Nederland zijn constant bezig met het vormgeven en vernieuwen van Onderwijs, Wmo en Jeugdzorg in hun gemeenten. Daarbij ervaren zij andere kansen en obstakels dan de andere gemeenten in Nederland. Daarom hebben de steden zich verenigd in de G4. Om kennis en ervaringen uit te wisselen en om lobby richting het Rijk te organiseren. Zunderdorp Beleidsadvies & Management verzorgt sinds 1999 de coördinatie van dit netwerk.
Lees meer
meer projecten