Menu menu close
keyboard_arrow_left

Zunderdorp Beleidsadvies & Management verzorgt strategisch advies en procesbegeleiding voor gemeenten, VNG, G4, G40, provincies, Rijksoverheid en non-profit instellingen. We zijn de vertrouwde derde partij die weet wat er speelt en bemiddelt tussen uiteenlopende belangen.

We zorgen ervoor dat betrokken partijen dezelfde taal spreken, elkaar verstaan. Op die manier brengen we verschillende manieren van denken succesvol verder. Op lokaal en landelijk niveau.

Ons Bureau

Klein van postuur, groot in persoonlijkheid

Onze expertise
Zunderdorp Beleidsadvies & Management is een advies- en onderzoeksbureau: klein van postuur, groot van persoonlijkheid. Wij werken vooral voor de publieke en semipublieke sector en met name in het sociaal domein. Lees meer
Netwerkcoördinatie
Geen enkele partij kan op eigen kracht de vraagstukken van deze tijd oplossen. Samenwerking is nodig. Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties vormen al dan niet tijdelijk netwerken, allianties en andere samenwerkingsverbanden. Lees meer
Onderzoek en advies
Zunderdorp Beleidsadvies & Management voert regelmatig onderzoek uit in opdracht van gemeenten, de rijksoverheid, instellingen en brancheorganisaties. Lees meer
Effectiever vergaderen/overleggen
Er is vaak weinig tijd beschikbaar om intern de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Zijn externe partijen ook betrokken, dan is het vaak nog ingewikkelder. Goede bijeenkomsten en overleggen leveren de bouwstenen op voor een goed vervolgproces, met voor iedereen duidelijke vervolgacties. Lees meer
Trainingen en masterclasses
In de netwerksamenleving is kennis essentieel om de complexiteit te doorgronden en te benutten om tot maatschappelijk resultaat te komen. Trainingen en masterclasses zijn onmisbaar; niet alleen om zicht te hebben hoe elders wordt gewerkt en hoe de wetenschap daarover schrijft, maar ook om scherp te krijgen wat de werkzame elementen zijn die ook in de eigen context bruikbaar zijn. Lees meer
Ontwerpen en realiseren van beleid, boardroomsessies
Organisaties ontwerpen en realiseren constant beleid, of passen bestaand beleid aan. Dit is nodig om problemen op te lossen of voorkomen, vooruitgang te boeken, helderheid en richting te bieden, tegemoet te komen aan (Rijks)verplichtingen, etc. Beleid wordt steeds meer vormgegeven in wisselwerking met partners, burgers en belanghebbenden. Lees meer
Onze Projecten

Van lokale gemeentelobby tot G4 en G40 netwerk

Wat heeft een kind nodig? Die vraag stond centraal tijdens onze zoektocht naar een manier waarop we onderwijs en zorg eenvoudiger en eenduidiger kunnen combineren. Kwartiermaker René Peeters ging samen met ons de uitdaging aan om in een kleine drie maanden ruim 60 gesprekken te voeren, workshops en sessies te organiseren en tientallen documenten te lezen. Samen kwamen we tot een weloverwogen advies.
Lees meer
Zunderdorp Beleidsadvies en Management heeft voor een grote gemeente onderzocht waar scholen in de betreffende gemeente de vrijwillige ouderbijdrage precies aan besteden. De gemeente subsidieert vanuit het budget voor armoedebeleid (een deel van) de vrijwillige ouderbijdrage en wil met deze subsidie voorkomen dat leerlingen met minder vermogende ouders van bepaalde activiteiten worden uitgesloten.
Lees meer
Sinds 1999 verzorgt Zunderdorp Beleidsadvies & Management de coördinatie van het G4-netwerk Jeugd en Onderwijs. De grote vier steden van Nederland zijn voorlopers in het vormgeven van het onderwijs in Nederland.
Lees meer
meer projecten