Menu menu close
Ons bureau

Effectiever vergaderen/overleggen

Er is vaak weinig tijd beschikbaar om intern de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Zijn externe partijen ook betrokken, dan is het vaak nog ingewikkelder. Goede bijeenkomsten en overleggen leveren de bouwstenen op voor een goed vervolgproces, met voor iedereen duidelijke vervolgacties. Maar hoe dat te organiseren? Hoe de stappen in de juiste volgorde te doen, zodat iedereen ook echt heeft kunnen bijdragen aan het beoogd resultaat? Hoe kom je dan toch tot die gewenste doorbraak? Hoe laat je op creatieve wijze mensen inzicht krijgen in andermans belang? Hoe krijg je in korte tijd de juiste kwesties op tafel? Vaak kan een externe gespreksbegeleider hierbij helpen.

Zunderdorp Beleidsadvies & Management is gespecialiseerd in het voorbereiden en leiden van vergaderingen, werksessies, heidagen en conferenties. Dankzij onze ervaren voorzitters en beproefde werkvormen zijn we in staat in korte tijd de belangrijkste informatie op tafel te krijgen en in gezamenlijkheid te komen tot gedragen standpunten en afspraken. Wij gebruiken waar mogelijk graag vernieuwende werkvormen. De laatste twee jaar werken wij bijvoorbeeld veel met graphic facilitation, een werkwijze die – dankzij het creëren van een gemeenschappelijke beeldtaal – bijdraagt aan wederzijds begrip en daarmee zorgt voor een efficiënter proces. Zo komt u sneller, beter en effectiever tot resultaten.