Menu menu close
Ons bureau

Netwerkcoördinatie

Geen enkele partij kan op eigen kracht de vraagstukken van deze tijd oplossen. Samenwerking is nodig. Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties vormen al dan niet tijdelijk netwerken, allianties en andere samenwerkingsverbanden. Er zijn gedeelde belangen, maar maak je de samenwerking ook effectief? Hoe zorg je dat ideeën niet verzanden in goede bedoelingen, met weinig concrete actie? Elke samenwerking vraagt om een aanjager en coördinator die ervoor zorgt dat er voortgang wordt geboekt en resultaten worden behaald. Een coördinator die het netwerk ontzorgt, die de onafhankelijke secretarisrol op zich neemt, de omstandigheden schept voor effectieve besluitvorming, voortgang, inspiratie en kennisdeling. Wij nemen deze rol graag op ons.

De coördinatie van netwerken en allianties is één van de belangrijkste diensten die Zunderdorp Beleidsadvies & Management levert. Met onze jarenlange ervaring hebben we een unieke werkwijze ontwikkeld. Deze werkwijze is gebaseerd op onze visie op wat een goed netwerk kenmerkt: eigenaarschap en verantwoordelijkheid; een gemeenschappelijk doel en een gemeenschappelijke identiteit; voortgang en resultaten; goede interne organisatie en externe coalities; persoonsonafhankelijke continuïteit. Zunderdorp B&M draagt aan deze eigenschappen bij door in het netwerk de rol van secretaris, coördinator en/of voorzitter van vergaderingen op zich te nemen. Wij stellen in overleg met de opdrachtgever(s) agenda’s op, leiden zo nodig de vergaderingen, maken verslagen en bewaken de voortgang op de gemaakte afspraken, maar houden ook voortdurend de focus op de beoogde opbrengsten van het netwerk. In de loop der jaren hebben wij de secretarisrol weten te ontwikkelen tot een echt ambacht, met de volgende kenmerken:

  • Maatwerk;
  • Zorgvuldigheid;
  • Mensen meekrijgen, in stelling brengen;
  • Interventies plegen (proces, inhoud, emotie) t.b.v. voortgang;
  • Voorbereiding (voorkoken, belangen doorzien);
  • Verwachtingsmanagement;
  • Spilfunctie hebben;
  • Bewust zijn van eigen positie en daar naar handelen;
  • Vernieuwend blijven.