Menu menu close
Ons bureau

Netwerkcoördinatie en onafhankelijk voorzitterschap

Geen enkele partij kan op eigen kracht de vraagstukken van deze tijd oplossen. Samenwerking is essentieel. Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties vormen daarom netwerken, allianties en andere samenwerkingsverbanden. Er zijn gedeelde belangen, maar dat alleen is niet genoeg om te komen tot een aantrekkelijke agenda met concrete acties voor iedereen.

Of het nu gaat om tijdelijke of structurele netwerken, elke samenwerking vraagt om een onafhankelijk voorzitter en netwerkcoördinator die ervoor zorgt dat er voortgang wordt geboekt, resultaten worden behaald en de continuïteit is gewaarborgd.

Netwerkcoördinator en onafhankelijk voorzitter

Onze strategisch adviseurs nemen de rollen van netwerkcoördinator en onafhankelijk voorzitter graag op zich. We geven advies over het proces en ontlasten de opdrachtgever(s) door de coördinatie gedeeltelijk of helemaal op ons te nemen. Wij stellen in overleg met de opdrachtgever(s) agenda’s op, leiden de vergaderingen, maken verslagen en bewaken de voortgang op de gemaakte afspraken. Daarnaast geven we waar nodig en gewenst strategisch en inhoudelijk advies.

In de loop der jaren hebben wij de rol van netwerkcoördinator weten te ontwikkelen tot een echt ambacht. Van duurzame coördinatie van gemeentelijke netwerken tot kortdurende regie en procesbegeleiding, wij zijn dé specialist.

Voorbeelden