Menu menu close
Ons bureau

Onderzoek en advies

Zunderdorp Beleidsadvies & Management voert regelmatig onderzoek uit in opdracht van gemeenten, de rijksoverheid en brancheorganisaties. Onderzoek kan veel meer opleveren dan cijfers en conclusies. Onderzoek kan zorgen voor draagvlak, toekomstperspectief bieden of een discussie nieuw leven inblazen.

Onderzoek publieke sector

Als onderzoeksbureau in de publieke sector, weten we dat als geen ander. Onze opdrachtgevers willen met de uitkomsten van onderzoek de volgende stap zetten. Met onze unieke ervaring in de coördinatie van verschillende netwerken weten we uitkomsten van onderzoek zo te formuleren dat opdrachtgevers opnieuw koers kunnen kiezen en vervolgacties voor zich spreken. We hebben daarbij altijd oog voor de belangen van betrokken partijen en creëren draagvlak voor de vervolgstappen. We doen (beleids)onderzoek voor individuele organisaties en gemeenten of voor allianties en netwerken van partijen.

Design Thinking

Eén van onze expertises is het toepassen van de eindgebruikersaanpak volgens de principes van Design Thinking. Overheden streven naar een aanpak die aansluit bij de behoeftes en leefwereld van inwoners. Bij Design Thinking staan de eindgebruikers centraal: hun leefwereld en behoeften zijn het vertrekpunt en de eindgebruiker blijft het hele proces betrokken. Dit levert tastbare, gedragen en bruikbare resultaten op. Een uniek element aan Design Thinking is de betrokkenheid van designers. Wij werken in onze Design Thinking-trajecten altijd samen met professionele designers. Eén van de designers met wie we veel samenwerken is Alyssa Rees [hyperlink].

Klik hier voor een informatief filmpje over de principes van deze innovatieve werkmethode.

Voorbeelden onderzoeken publieke sector: