Menu menu close
Ons bureau

Ontwerpen en realiseren van beleid, boardroomsessies

Organisaties ontwerpen en realiseren constant beleid, of passen bestaand beleid aan. Dit is nodig om problemen op te lossen of voorkomen, vooruitgang te boeken, helderheid en richting te bieden, tegemoet te komen aan (Rijks)verplichtingen, etc. Beleid wordt steeds meer vormgegeven in wisselwerking met partners, burgers en belanghebbenden. Dit vraagt om gedegen voorbereiding en een interactieve werkwijze. Hoe kom je tot gedragen beleid? Welke stappen moeten worden doorlopen? Welke probleem lossen we op? Wie moet er wanneer over meedenken? Wie beslist?

Als adviesbureau hebben wij expertise in huis om bij deze beleidsprocessen te helpen. Dit kan bijvoorbeeld door het begeleiden en coachen van de beleidsmedewerker die aan zet is, door bepaalde onderdelen voor onze rekening te nemen of het geheel uit te voeren. Een specifiek onderdeel waar we ervaren in zijn is het begeleiden van boardroomsessies.

Directies, raden van bestuur en colleges van B&W kampen in hun overleggen met overvolle agenda’s, die amper ruimte bieden met elkaar te wegen of de aanpak op een lastig dossier toereikend is. Men worstelt met de vraag of de eigen beleidsbeïnvloeding of gekozen strategie wel functioneert. Boardroomsessies kunnen helpen. Het opnieuw doordenken van de eigen ‘lijn' vergt niet alleen inzicht in de belangen en posities van andere stakeholders, maar vraagt ook een scherp beeld of voortdurend de juiste mensen op de juiste momenten ook de juiste boodschappen inbrengen. Maar hoe doe je dat in kort tijdsbestek? Hoe in kort tijdsbestek de eigen koers te herijken? Onze kennis en ervaring in procesbegeleiding helpt ons een (proces-) aanpak te formuleren waarmee de opdrachtgever in korte tijd tot de kern van de zaak komt. We betrekken interne en zo mogelijk en nodig externe stakeholders en richten de gespreksagenda in waarmee het gezamenlijke gesprek over het dossier tot een goed einde wordt gebracht.