Menu menu close
Ons bureau

Onze expertise

Zunderdorp Beleidsadvies & Management is een advies- en onderzoeksbureau: klein van postuur, groot van persoonlijkheid. Wij werken vooral voor de publieke en semipublieke sector en met name in het sociaal domein. We bevinden ons vaak op het snijvlak tussen lokaal bestuur en het rijk en binnen samenwerkingsverbanden. Het gaat hierbij om thema’s als Wmo, jeugd, onderwijs, integrale kindcentra en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Wij coördineren netwerken en samenwerkingsverbanden, begeleiden processen, lobbytrajecten en bijeenkomsten, ontwerpen en realiseren beleid, evalueren en onderzoeken en brengen kennis over door leergangen en masterclasses.

Onze adviseurs zijn geëngageerd, enthousiast, betrouwbaar, oprecht, professioneel en onafhankelijk. We nemen graag nieuwe uitdagingen aan en doorgronden vraagstukken snel. We werken nauw samen met onze opdrachtgevers, zijn dienend maar ook kritisch als het nodig is.