Menu menu close
Ons bureau

Procesmanagement en ondersteuning

Grote complexe maatschappelijke vraagstukken worden vaak opgepakt of neergelegd bij tijdelijke commissies, coalities, platforms of allianties: een diverse groep stakeholders of experts vanuit verschillende achtergronden die samen tot een oplossing en advies proberen te komen.

Procesadviseur en penvoerder

Als experts in procesmanagement wordt Zunderdorp Beleidsadvies & Management regelmatig gevraagd om dergelijke processen te ontwerpen, begeleiden en ondersteunen. Wij nemen dan de rol aan van procesadviseur, onderzoeker, onafhankelijk voorzitter of penvoerder van een adviesrapport. Het gaat daarbij om het laveren tussen verschillende belangen, perspectieven en verwachtingen. Het procesmanagement moet zo zijn ontworpen dat er eigenaarschap is bij de commissie of coalitie zodat zij zich actief inzetten en gehoord voelen, resulterend in een gedragen adviesrapport waar iedereen mee door kan.