Menu menu close
Onze mensen

Eline Rats

Aanjager, sensitief, nauwkeurig

Eline is politicoloog en werkt sinds 2016 als senior adviseur bij ons bureau.

Eline aan het woord

“Krachtige samenwerking is nodig om maatschappelijke opgaven verder te brengen.” Dat is niet alleen de visie van ons bureau, het is ook de reden dat ik bij Zunderdorp ben gaan werken. Ik begeef me namelijk graag in een complex speelveld waar verschillende maar gelijkwaardige partijen zich committeren aan een gezamenlijke ambitie. Binnen dat speelveld initieer, faciliteer, onderzoek én evalueer ik het samenwerkingsvermogen in het sociaal domein waarbij partijen werken aan dezelfde opgave, hun eigen belangen durven te benoemen en omwille van de gezamenlijke ambitie bereid zijn hun eigen belangen ondergeschikt te maken.

Het initiëren, faciliteren, onderzoeken en evalueren van samenwerkingsvormen vraagt om een procesmatige aanpak en inhoudelijke kennis van de opgaven waartoe de samenwerkingsvorm is ingericht. Ik zie uitdaging in het ophalen van de verschillen en overeenkomsten tussen samenwerkingspartijen en het vinden van de gemene deler, de gezamenlijke ambitie. Een onafhankelijke procesbegeleider is hierbij noodzakelijk en die rol bekleed ik graag. Als adviseur bij Zunderdorp ben ik werkzaam in het gehele sociaal domein, maar mijn hart ligt bij de samenwerking tussen passend onderwijs, jeugdhulp en zorg, omdat dat bij uitstek een werkveld is waarin de samenwerking tussen partijen optimaal moet zijn om voor kinderen en jongeren een leer- en ontwikkelcontinuüm te kunnen realiseren.

Mijn sensitieve en analytische karakter komt goed van pas in mijn werk. Ik neem tijd voor mensen en dompel me volledig onder in eenieders werk, belangen en taal. Ik vind het belangrijk dat mensen echt gehoord worden. Door verschillen en overeenkomsten vervolgens slim met elkaar te bundelen, creëer ik één verhaal waar iedereen zich in kan vinden en mee verder kan.”

Voorbeelden van opdrachten die Eline deed/doet

  • Onderzoek ‘Mét Andere Ogen’: in opdracht van de Coalitie Onderwijs-zorg-jeugd (21 landelijke partijen waaronder PO-raad, Jeugdzorg NL, branche kinderopvang) advies geschreven met de kwartiermaker over het versnellen en bestendigen van de aansluiting onderwijs-zorg-jeugd.
  • Coördinatie van het G4 Onderwijsnetwerk: in opdracht van de G4 is Eline o.a. verantwoordelijk voor het agenderen van thema’s op het gebied van onderwijs en zorg op landelijke tafels en voor de voorbereiding van de standpuntbepaling op de noodzakelijke condities die de G4 willen realiseren. Denk hierbij aan de aansluiting tussen onderwijs, zorg en jeugd, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt (werk) en leerlingenvervoer. Door haar rol als secretaris heeft zij, los van inhoudelijke kennis, veel kennis van de politiek bestuurlijk context zowel op lokaal als landelijk niveau.
  • Projectadviseur transformatielijn aansluiting onderwijs en zorg – jeugdhulpregio FoodValley: samen met zeven gemeenten en vijf samenwerkingsverbanden passend onderwijs werkt Eline aan de realisatie van het Transformatieplan Jeugd.

Contactgegevens

erats@zunderdorp.nl

070 2211959