Menu menu close
Onze mensen

Hanne Houwing

Verbindend, resultaatgericht, analytisch

Hanne studeerde sociologie en deed de master Organisaties Verandering en management. Nu werkt zij sinds 2020 als medior adviseur bij ons bureau.

Hanne aan het woord

"Al voordat ik ging studeren wist ik dat ik in het sociaal domein wilde werken. Niet alleen omdat dat de plek is waar ik veel impact kan maken, maar ook omdat ik al vroeg gefascineerd was door de vragen “waarom doen we wat we doen” en “hoe kan het beter”? En laat het nu zo zijn dat die vraag in het sociaal domein vaak beantwoord moet en kán worden.

Veranderingen zijn ingewikkeld, zeker als verschillende organisaties met verschillende achtergronden, belangen en ambities daarin samen moeten optrekken. Toch leidt samen veranderen tot de grootste verbeteringen en duurzame oplossingen om verder te komen in het sociaal domein.

Bij Zunderdorp werken we vaak precies op dat snijvlak waar twee organisaties elkaar ontmoeten, daar waar ze een gezamenlijk doel hebben. Mijn generalistische kijk maakt dat ik me goed thuis voel op dat snijvlak. Door goed te luisteren en te kijken, verdiep ik me in de verschillende kanten van een vraagstuk en weet ik partijen aan elkaar te verbinden. Ik ben pro-actief, analystisch en altijd gericht op het einddoel, om zo antwoord te zoeken op de vraag: “hoe kan het beter?”

Voorbeelden van opdrachten die Hanne doet/deed

  • Coördinatie van de G40 themagroep Zorg Jeugd en Onderwijs
  • Coördinatie van de G4-G40 werkgroep PGB
  • Uitvoering en doorontwikkeling Ondersteuningsprogramma Gemeentelijk Gezondheidsbeleid bij de VNG
  • Ondersteuning ministerie van VWS en deelnemende gemeenten bij het Experiment Integraal Budget

Contactgegevens

hhouwing@zunderdorp.nl

070 2211959