Menu menu close
Onze mensen

Jur de Haan

jur-16-10-11-9803.jpg

Drs. Jur de Haan (1956) is bedrijfskundige en heeft ruime ervaring als beleidsmaker en - adviseur aan de lokale overheid. Hij werkt sinds juni 2007 als senior adviseur bij ons bureau.

Huidige werkzaamheden

Jur voert op meerdere terreinen opdrachten voor ons bureau uit. Hij is strategisch adviseur van enkele aan de G40 verbonden gemeentelijke netwerken, cursusleider van de cursus Strategisch positioneren en lobby en daarnaast betrokken bij uiteenlopende opdrachten van gemeenten om de eigen lobbyaanpak te versterken en het strategisch projectmanagement te vernieuwen. Ook verzorgt hij ‘ boardroomsessies’ waarin colleges van B&W en managementteams stil staan bij de vraag of de gekozen aanpak op een dossier niet aan herijking toe is.

Opleiding en eerdere werkzaamheden

Jur studeerde Andragologie in Groningen en Bedrijfskunde in Delft. Hij vervulde in Groningen verschillende assistentschappen en bestuursfuncties binnen de sociale faculteit. Hij studeerde af op een scriptie over de herstructurering van landelijke welzijnsorganisaties. Vervolgens is hij in uiteenlopende functies werkzaam geweest bij het Landelijk Centrum Opbouwwerk in Den Haag, een landelijk steunpunt voor lokale instellingen voor samenlevingsopbouw. Hij heeft met een eigen adviesbureau een aantal jaren gemeenten geadviseerd over ontwikkeling van lokaal welzijnsbeleid. Als hoofd publieksfuncties binnen stadsdeel Centrum bij de dienst Stadsbeheer is hij ook projectleider geweest van het Karavaan-project. Dit project had tot doel om in samenwerking van gemeentelijke diensten, corporaties en bewoners het beheer van achterstandswijken op een hoger plan te brengen. Vervolgens is hij als projectleider naar het Haagse Grotestedenbeleid overgestapt. In die functie is hij verantwoordelijk geweest voor de totstandkoming van de Daadkracht van Den Haag.

Jur heeft in 2006 en 2007 met succes de Metropoolopleiding en de daaraan verbonden Masteropleiding bij NSOB/ROI afgerond. Hij liep stage bij de gemeente Munchen met een onderzoek naar de wijze waarop uitvoeringsprocessen in deze stad zijn georganiseerd. Hij heeft binnen deze masteropleiding voorstellen voor vernieuwing van het lokale armoedebeleid ontwikkeld en voor de gemeente Den Haag een advies opgesteld hoe deze gemeente de eigen externe oriëntatie kan versterken.