Menu menu close
Onze mensen

Maud van Enkhuizen

Zorgvuldig, analytisch, resultaatgericht

Maud is criminoloog en heeft haar eigen praktijk als organisatieadviseur gehad. Sinds 2021 werkt zij als medior adviseur bij ons bureau.

Maud aan het woord

“De achtergrond en beweegreden van mensen fascineren mij. Er is altijd meer dan je in eerste instantie ziet of denkt. Voor een goede samenwerking is aandacht voor deze bredere context van groot belang! Bij Zunderdorp B&M hebben we vaak te maken met partijen die willen samenwerken, maar ook verbonden zijn aan eigen gewoonten en belangen. Dit bemoeilijkt soms de vooruitgang. Tegelijkertijd streven partijen in het sociaal domein uiteindelijk allemaal hetzelfde doel na. Hoe breng je dat nu goed samen, en wordt concreet resultaat geboekt? Ik vind het belangrijk altijd eerst stil te staan bij de vraag hoe iedereen aan tafel zit. Mijn sensitieve blik maakt dat ik hier goed oog voor heb.

Eerder heb ik mijn eigen praktijk gehad als organisatieadviseur en coach. Hierin heb ik voor verschillende publieke en private organisaties gewerkt op het vlak van communicatie en projectmanagement, en begeleidde ik bijvoorbeeld het college van B&W en de directie van een middelgrote gemeente op teamontwikkeling in tijden van organisatieverandering. De combinatie van onderzoek doen en praktisch bezig zijn is mij goed eigen.

Bij Zunderdorp B&M begeleid en coördineer ik verschillende samenwerkingstrajecten en onderzoeken in het sociaal domein. Ik ben resultaatgericht, analytisch en bied overzicht in processen door zorgvuldig te werken. Het doel staat voor mij altijd centraal en ik stuur hier onder andere op aan door goede vragen te stellen, op de juiste momenten. Naar mijn idee is continue reflectie en het zorgen voor wederzijds begrip erg belangrijk. Door in te zoomen en vervolgens uit te zoomen, probeer ik context, organisaties en hun mensen met elkaar te verbinden.”

Voorbeelden van opdrachten die Maud doet/deed

  • Coördinatie van het strategisch afstemmingsoverleg Jeugd en Wmo van VNG en gemeenten.
  • Begeleiding ontwikkeling inhoudelijke samenwerking Huis van het Onderwijs: verschillende onderwijsorganisaties die gehuisvest zijn onder één dak wensen om meer samen te werken bij het realiseren van een dekkend onderwijsaanbod voor kinderen in de regio Leiden en omstreken.
  • Strategisch Koersdocument Publieke Gezondheid: in opdracht van de VNG coördineert Maud het onderzoek naar de strategische rol van gemeenten in de opgaven rondom publieke gezondheid.

Contactgegevens

mvanenkhuizen@zunderdorp.nl

070 2211959