Menu menu close
Onze mensen

Rein Zunderdorp

Rein Zunderdorp is socioloog, werkte in het onderwijs en de politiek en is de oprichter van ons bureau. In 2020 gaf hij het stokje als directeur over aan zijn dochter Maaike Zunderdorp. Sindsdien heeft hij de status van "most senior consultant".

Eerdere werkzaamheden

Rein heeft in zijn jaren als directeur allerlei advies -en onderzoeksopdrachten uitgevoerd. In de rol van projectleider, voorzitter en coördinator bracht hij talloze opgaven van ministeries, gemeenten en non-profitinstellingen verder. Ook trad hij regelmatig op als inleider, dagvoorzitter en discussieleider op conferenties en seminars. Eén van zijn recente opdrachten was de advisering van het Noordzee Overleg (via het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving).

Nevenfuncties vervulde hij onder meer als voorzitter van het Hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond, voorzitter van het Forum on Debt and Development in Den Haag, lid van de raad van toezicht van de Wereldomroep (Radio Nederland Wereldomroep, Hilversum), bestuurslid van de Stichting Universiteit voor Humanistiek in Utrecht en bestuurslid van de Stichting Socrates (benoemt bijzonder hoogleraren humanistiek aan openbare universiteiten).

Huidige werkzaamheden

Inmiddels heeft Rein de eervolle status van "most senior consultant". De lessen die hij door de jaren heen heeft geleerd deelt hij graag met onze jonge adviseurs en hij denkt nog regelmatig mee tijdens opdrachten en trajecten. Met zijn jarenlange ervaring als adviseur, oprichter én directeur nog altijd een grote toevoeging aan ons bureau.