Menu menu close
Onze mensen

Rein Zunderdorp

Drs. Rein Zunderdorp is socioloog, werkte in het onderwijs en de politiek en is sinds de jaren '90 oprichter, directeur en "the most senior" medewerker in ons bureau.

Huidige werkzaamheden

Rein is coördinator van het netwerk onderwijs en jeugd van de vier grote steden (G4). Daarnaast is Rein projectleider in opdracht van ministeries, gemeenten en non-profit instellingen. Hij voert projecten uit en adviseert in het kader van het Grotestedenbeleid zowel voor de G4 als voor de G32 (hij was lid van het toenmalige Expertteam Uitvoering Grotestedenbeleid). Verder treedt hij regelmatig op als inleider, dagvoorzitter en discussieleider op conferenties en seminars. Ten slotte is Rein als directeur betrokken bij de overige advies- en begeleidingsprojecten van het bureau.

Nevenfuncties vervulde hij onder meer als voorzitter van het Hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond, voorzitter van het Forum on Debt and Development in Den Haag, lid van de raad van toezicht van de Wereldomroep (Radio Nederland Wereldomroep, Hilversum), bestuurslid van de Stichting Universiteit voor Humanistiek in Utrecht en bestuurslid van de Stichting Socrates (benoemt bijzonder hoogleraren humanistiek aan openbare universiteiten).

Opleiding en eerdere werkzaamheden

Rein Zunderdorp (1946) studeerde theoretische sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hij vervulde als student bestuurlijke functies aan de RUG en was acht jaar stafdocent aan de Academie voor Sociaal en Cultureel Werk. Van 1978 tot 1981 was Rein fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Groningen en aansluitend tot 1990 wethouder. Hij beheerde onder meer de portefeuilles onderwijs, verkeer, nutsbedrijven, financiën, organisatie en personeel. Sinds 1990 woont Rein in Den Haag en werkt hij als beleidsadviseur en (proces)manager. Hij was gedurende twaalf jaar als (externe) voorzitter van een interdepartementale coördinatiecommissie betrokken bij het sociaal en cultureel beleid van een aantal achtereenvolgende kabinetten. Verder was Rein voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voorzitter van verschillende procesmanagementteams. Zo was hij betrokken bij de introductie van de basisvorming, het vmbo en de tweede fase voortgezet onderwijs. Daarnaast hield hij zich bezig met grotestedenbeleid, inburgeringsbeleid, overheidscommunicatie, de sociale infrastructuur, veiligheid en huiselijk geweld en waarden en normendebatten.