Menu menu close
Onze Projecten

Van lokale gemeentelobby tot G4 en G40 netwerk

Coördinatie G4-netwerk Jeugd en Onderwijs
Sinds 1999 verzorgt Zunderdorp Beleidsadvies & Management de coördinatie van het G4-netwerk Jeugd en Onderwijs. De grote vier steden van Nederland zijn voorlopers in het vormgeven van het onderwijs in Nederland.
Lees meer
Strategisch afstemmingsoverleg VNG-gemeenten Jeugd en Wmo
Met de decentralisatie van de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdhulp wil de VNG dat individuele gemeenten en stedennetwerken zoals G4, G32 en het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) een actieve rol spelen in het transitie- en transformatiepr
Lees meer
Coördinatie Kopgroep Wethouders voor Kindcentra
Elk kind in Nederland heeft recht op maximale ontwikkelkansen. Een integraal kindcentrum (IKC) biedt die kansen.
Lees meer
‘Uit de steigers’, Advies over doorontwikkeling van Wmo-werkplaatsen
Het sociale domein waar de Wmo-werkplaatsen zich op dit moment in bevinden is sterk aan verandering onderhevig.
Lees meer