Menu menu close
Onze Projecten

Van lokale gemeentelobby tot G4 en G40 netwerk

Advies voor versnelling en bestendiging van de samenwerking onderwijs-zorg-jeugd
Wat heeft een kind nodig? Die vraag stond centraal tijdens onze zoektocht naar een manier waarop we onderwijs en zorg eenvoudiger en eenduidiger kunnen combineren. Kwartiermaker René Peeters ging samen met ons de uitdaging aan om in een kleine drie maanden ruim 60 gesprekken te voeren, workshops en sessies te organiseren en tientallen documenten te lezen. Samen kwamen we tot een weloverwogen advies.
Lees meer
Verkenning van inzet vrijwillige ouderbijdrage in primair- en voorgezet onderwijs
Zunderdorp Beleidsadvies en Management heeft voor een grote gemeente onderzocht waar scholen in de betreffende gemeente de vrijwillige ouderbijdrage precies aan besteden. De gemeente subsidieert vanuit het budget voor armoedebeleid (een deel van) de vrijwillige ouderbijdrage en wil met deze subsidie voorkomen dat leerlingen met minder vermogende ouders van bepaalde activiteiten worden uitgesloten.
Lees meer
Coördinatie G4-netwerk Jeugd en Onderwijs
Sinds 1999 verzorgt Zunderdorp Beleidsadvies & Management de coördinatie van het G4-netwerk Jeugd en Onderwijs. De grote vier steden van Nederland zijn voorlopers in het vormgeven van het onderwijs in Nederland.
Lees meer
Coördinatie Kopgroep Wethouders voor Kindcentra
Elk kind in Nederland heeft recht op maximale ontwikkelkansen. Een integraal kindcentrum (IKC) biedt die kansen.
Lees meer
Strategisch afstemmingsoverleg VNG-gemeenten Jeugd en Wmo
Met de decentralisatie van de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdhulp wil de VNG dat individuele gemeenten en stedennetwerken zoals G4, G32 en het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) een actieve rol spelen in het transitie- en transformatiepr
Lees meer
‘Uit de steigers’, Advies over doorontwikkeling van Wmo-werkplaatsen
Het sociale domein waar de Wmo-werkplaatsen zich op dit moment in bevinden is sterk aan verandering onderhevig.
Lees meer