Menu menu close
Onze projecten

Advies en implementatieplan samenwerking onderwijs-zorg-jeugd “Mét Andere Ogen”

Achttien organisaties, één doel

Achttien landelijke organisaties (samen de coalitie onderwijs-zorg-jeugd) voelen ondanks hun uiteenlopende culturen en belangen de wil en noodzaak om samen te werken. Hun gezamenlijke doel? De aansluiting onderwijs-zorg beter maken voor kinderen. Dat was het startpunt van het advies “Mét Andere Ogen” dat Zunderdorp Beleidsadvies & Management schreef over de versnelling en bestendiging van de samenwerking onderwijs-zorg-jeugd.

Adviesrapport Mét Andere Ogen

De coalitie stelde een kwartiermaker aan om hen te adviseren over het versnellen en bestendigen van de samenhang en samenwerking tussen onderwijs-zorg-jeugd. Kwartiermaker René Peeters ging samen met ons de uitdaging aan om in een kleine drie maanden ruim 60 gesprekken te voeren, workshops en sessies te organiseren en tientallen documenten te lezen. Het resultaat? Adviesrapport Mét Andere Ogen met zeven heldere adviezen om de aansluiting onderwijs en (jeugd)zorg te verbeteren en te versnellen.

Implementatieplan

Na het schrijven van het advies heeft Zunderdorp Beleidsadvies & Management het implementatieplan geschreven. Dit heeft geresulteerd in een tweejarig programma om de adviezen tot uitvoer te brengen.

Opdrachtgever: Coalitie onderwijs, zorg en jeugd

Uitvoering: April 2018 – december 2018 (rapport) en januari 2019 – juni 2019 (implementatieplan)

Team: Maaike Zunderdorp, Eline Rats, Marieke Lamers