Menu menu close
Onze projecten

Advies voor versnelling en bestendiging van de samenwerking onderwijs-zorg-jeugd

Optimale ontwikkelkansen voor álle kinderen

Wat heeft een kind nodig? Die vraag stond centraal tijdens onze zoektocht naar een manier waarop we onderwijs en zorg eenvoudiger en eenduidiger kunnen combineren. De samenwerking tussen de domeinen (passend) onderwijs, jeugd en zorg zijn het middel, de belangen van het kind het doel. Na gesprekken met veel betrokkenen rondom het kind, kwamen we samen met kwartiermaker René Peeters, tot een advies om de ontwikkelkansen van álle kinderen te optimaliseren.

Onze werkzaamheden

Uniek aan de opdracht was de diversiteit aan opdrachtgevers. Achttien landelijke organisaties (samen de coalitie onderwijs – zorg – jeugd) die ondanks hun uiteenlopende culturen en organisatiestructuren de wil en noodzaak voelen om samen te werken. De coalitie stelde een kwartiermaker aan om hen te adviseren over het versnellen en bestendigen van de samenhang en samenwerking tussen onderwijs-zorg-jeugd. Kwartiermaker René Peeters ging samen met ons de uitdaging aan om in een kleine drie maanden ruim 60 gesprekken te voeren, workshops en sessies te organiseren en tientallen documenten te lezen. Zo kwamen we samen tot een weloverwogen advies.

Enthousiast en nieuwsgierig naar een concreet advies

De grote verscheidenheid aan belangen en de snelheid waarmee het advies tot stand moest komen, maakten deze opdracht een echte uitdaging. Een uitdaging die wij vol enthousiasme en nieuwsgierigheid zijn aangegaan. Het resultaat? Een rapport met zeven heldere adviezen om de aansluiting onderwijs en (jeugd)zorg te verbeteren en te versnellen. Het advies is omarmd door de coalitie en aangeboden aan Minister Slob , Minister De Jonge en de Tweede Kamer. Alle coalitiepartners hebben het rapport op hun websites gezet.

Meer weten?

Wil je meer weten? Lees dan hier het rapport “Mét andere ogen”.

Opdrachtgever: Coalitie onderwijs, zorg en jeugd

Uitvoering: April 2018 – december 2018

Team: Maaike Zunderdorp, Eline Rats, Marieke Lamers