Menu menu close
Onze projecten

Coördinatie G4-netwerk Jeugd en Onderwijs

Inhoudelijk gesprekspartner en schakel met het Rijk

Sinds 1999 verzorgt Zunderdorp Beleidsadvies & Management de coördinatie van het G4-netwerk Jeugd en Onderwijs. De grote vier steden van Nederland zijn voorlopers in het vormgeven van het onderwijs in Nederland. Als ‘G4’ werken zij samen in een netwerk met als doel het delen van kennis, het uitwisselen van ervaringen en het organiseren van lobby richting het Rijk. Om deze doelen te bewerkstelligen beheert en faciliteert Zunderdorp B&M het netwerk en organiseert zij het overleg tussen de G4 onderling, maar ook met externe partijen, op zowel bestuurlijk en ambtelijk niveau. Zunderdorp B&M is verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding, de verslaglegging en het voorzitterschap van deze bijeenkomsten.

Werkzaamheden

  • Netwerkbeheer: Algemeen overzicht en voortgang bewaken van planning en afspraken, netwerkpartners betrekken en het opstellen en uitvoeren van een strategische jaaragenda.
  • Secretariaat, voorzitterschap en inhoudelijke voorbereiding van ambtelijke en bestuurlijke overleggen op het gebied van onderwijs en jeugdhulp.
  • Voorbereiden van G4 standpunten; uitvoeren van inhoudelijke verkenningen en het in beeld brengen van gemeenschappelijke belangen.
  • Strategisch advies op basis van actuele ontwikkelingen op rijks- en gemeentelijk terrein.

Duurzame partner

Als gevolg van de langdurige samenwerking tussen de G4 en Zunderdorp B&M is de inhoudelijke en strategische rol van Zunderdorp B&M sterk gegroeid. Het bureau levert het netwerk zorgvuldig maatwerk en passend advies. Door de uitgebreide kennis en ervaring van het bureau binnen de G4 wordt de administratieve ondersteuning van het G4-netwerk nog efficiënter uitgevoerd.

Opdrachtgever: G4-steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht
Uitvoering: 1999 - heden
Team: Eline Rats, Sebastiaan de Groot, Marieke Lamers en Maaike Zunderdorp.