Menu menu close
Onze projecten

Strategisch afstemmingsoverleg VNG-gemeenten Jeugd en Wmo

Verbinder van een netwerk van netwerken

Met de decentralisatie van de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdhulp wil de VNG dat individuele gemeenten en stedennetwerken zoals G4, G40 en het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) een actieve rol spelen in het transitie- en transformatieproces binnen het sociale domein. VNG wil gemeenten laten participeren in landelijke overlegstructuren om zo ook hun gemeentelijke expertises te kunnen delen.

Daarop is in de jaren van decentralisatie een ambtelijk strategisch afstemmingsoverleg ingericht op het gebied van Jeugd, dat later is uitgebreid met andere deelnemers. Op het gebied van de Wmo is er in de loop van 2015 een vergelijkbaar overleg ontstaan. Zunderdorp Beleidsadvies & Management heeft dit afstemmingsoverleg vanaf het ontstaan ondersteund als voorzitter, coördinator en (met uitzondering van een tussenperiode waarin de VNG zelf het secretariaat voerde) als secretaris.

Werkzaamheden

Zunderdorp B&M is verantwoordelijk voor de algehele leiding van de vergaderingen. Ze brengt structuur waar nodig, enthousiasmeert gesprekspartners in een actieve deelname en onderhoudt goede contacten met de VNG, de G4, G40 en andere participanten. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding, de verslaglegging en follow-up van de vergaderingen.

De betrouwbare derde

Zunderdorp B&M opereert binnen het afstemmingsoverleg als onafhankelijk partner met oog voor de belangen en overwegingen van alle betrokken partijen. Doordat Zunderdorp B&M ook de ondersteuning biedt voor de gemeentelijke netwerken van de G4 en de G40 op het gebied van jeugdhulp en Wmo heeft het bureau een sterke expertise in de bestuurlijke verhoudingen en is ze up to date met alle inhoudelijke ontwikkelingen binnen het netwerk.

Opdrachtgever: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
Uitvoering: 2012 - heden
Team: De coördinatie en ondersteuning wordt uitgevoerd door Rein Zunderdorp, Jur de Haan en Marieke Lamers.