Menu menu close
Onze projecten

Strategisch afstemmingsoverleg VNG-gemeenten Jeugd, Wmo en Participatie

Verbinder van een netwerk van netwerken

Met de decentralisaties van 2015 wilde de VNG dat individuele gemeenten en stedennetwerken zoals G4 en G40 een actieve rol gingen spelen in het transitie- en transformatieproces binnen het sociaal domein. Gemeenten moesten een plek krijgen om hun gemeentelijke expertises te delen en gezamenlijke lobby te organiseren richting het Rijk. Een ingewikkelde uitdaging, want de vraagstukken zijn complex en de belangen uiteenlopend.

Met die uitdaging in het achterhoofd heeft Zunderdorp Beleidsadvies & Management samen met de VNG strategische afstemmingsoverleggen opgericht op het gebied van Jeugd, Wmo en Participatie. Ieder afstemmingsoverleg is een netwerk van netwerken.

Netwerkcoördinator en onafhankelijk voorzitter

Ons bureau verbindt deze netwerken in de rol onafhankelijk voorzitter, netwerkcoördinator en secretaris. Wij zijn verantwoordelijk voor de algehele leiding van de vergaderingen. We brengen structuur waar nodig, enthousiasmeren gesprekspartners in een actieve deelname en onderhouden goede contacten met de VNG, G4, G40 en andere participanten. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding, verslaglegging en follow-up van de vergaderingen.

Opdrachtgever: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Uitvoering: 2012 - heden

Team: De coördinatie en ondersteuning wordt uitgevoerd door Rein Zunderdorp, Jur de Haan, Marieke Lamers en Anne Houwaard.