Menu menu close
Onze projecten

‘Uit de steigers’, Advies over doorontwikkeling van Wmo-werkplaatsen

Onderzoek en advies: de Wmo-werkplaats van de toekomst

Het sociale domein waar de Wmo-werkplaatsen zich op dit moment in bevinden is sterk aan verandering onderhevig. Zunderdorp Beleidsadvies & Management werd daarom gevraagd een verkennend onderzoek te doen naar de rol van de Wmo-werkplaats in de, voor de transformatie van het sociaal domein noodzakelijke, kennisontwikkeling vanaf 2016 in de toekomst.

Werkzaamheden

Aan de hand van interviews met betrokken partijen en intensieve deskresearch zijn de mogelijkheden voor doorontwikkeling en de voorwaarden voor de Wmo-werkplaatsen om succesvol te blijven, in kaart gebracht. Zunderdorp B&M heeft de resultaten van deze verkenning vertaald naar concrete aanbevelingen die vervolgens zijn gepresenteerd in het rapport “Uit de steigers’.

Zorgvuldig en nieuwsgierig

Zunderdorp B&M werkt veel samen met diverse kennisinstituten, gemeenten en netwerken zoals de G4, G32 en de VNG. Dat zorgt er voor dat Zunderdorp B&M de juiste contacten heeft om een verkennend onderzoek als deze in korte tijd op een zeer zorgvuldige manier uit kan voeren. Het nieuwsgierige karakter van het bureau en haar medewerkers leidt tot nieuwe en interessante inzichten die vervolgens worden vertaald naar concrete aanbevelingen of handzame oplossingen.

Opdrachtgever: Ministerie van VWS en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
Uitvoering: Maart 2015 - mei 2015
Team Rein Zunderdorp, Anna Herngreen, Pauline van Viegen