Menu menu close
Ons bureau

Public affairs en lobby

Hoe kan je zo effectief mogelijk beleid beïnvloeden? In het versnipperde politiek landschap is er een groeiende vraag naar input vanuit de samenleving. Met public affairs en lobby speel je in op deze behoefte. Met welke boodschap sluit je aan bij de politieke discussie, bij wie moet je dan zijn en op welk moment kan je dat het beste doen? Met welke partijen trek je samen op om zoveel mogelijk invloed uit te oefenen? Onze adviseurs denken graag met u mee over een lobbystrategie en bieden daarnaast trainingen aan om intern de neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Public affairs bureau Den Haag

Als public affairs bureau in Den Haag hebben wij een eigen visie op lobby. Collega Jur de Haan, onze publicaffairsspecialist, schetst zijn kijk op dit bijzondere vak:

Niet de eigen oplossing, maar de opgave moet centraal staan. Elke samenwerkingspartner heeft een eigen beeld van wat er aan de hand is en van wat er moet gebeuren. Daarom is het van belang dat naast elkaar te leggen en verbindingen te zoeken.

Het helpt dan om een duidelijke focus te hebben. Wie met te veel opgaven in de weer is, verliest herkenbaarheid en slagkracht. Dat geldt ook voor gemeenten.

En hoe effectief zijn vervolgens onze coalities? Want, een belangrijke les uit mijn publicatie “Door Haagse ogen” is, wie in zijn eentje lobbyt, lobbyt niet. Samen optrekken is echt nodig. Niet alleen extern, maar ook intern moet de samenwerking kloppen. Wanneer moet mijn directeur of wethouder optreden? En met welke boodschap? Wie doet daarbij wat? Veel publicaffairs-initiatieven sneuvelen omdat dit samenspel weinig regie kent.

Wij helpen u graag aan een stevige, nieuwe publicaffairs-aanpak, waarmee u echt het verschil weet te maken!

Publicatie en voorbeeldopdracht:

  • Publicatie: “Door Haagse Ogen” door Jur de Haan,en Erik van Venetië
  • Ontwikkeling van het Triple Helix-netwerk Samenwerking de Bevelanden en de Strategische Regionale Uitvoeringsagenda