Menu menu close
Onze projecten

Coördinatie Kopgroep Wethouders voor Kindcentra

Structureren, enthousiasmeren en adviseren

Elk kind in Nederland heeft recht op maximale ontwikkelkansen. Een integraal kindcentrum (IKC) biedt die kansen. In een IKC vormen het basisonderwijs, kinderopvangvoorzieningen en tussen- en naschoolse opvang één voorziening waarin kinderen worden onderwezen, begeleid en opgevangen volgens één pedagogische en educatieve visie. Op dit moment bemoeilijkt de wet-en regelgeving de ontwikkeling van IKC’s. Gemeenten willen deze ontwikkeling echter stimuleren. De ontwikkeling moet dus van onderop komen. Daarom hebben gemeenten hun krachten gebundeld in de Kopgroep Wethouders voor Kindcentra.

Werkzaamheden Zunderdorp

Elke alliantie heeft een trekker nodig. Om als Kopgroep succesvol te zijn, moet er veel georganiseerd worden. Er moeten bijeenkomsten worden georganiseerd, contacten worden onderhouden, actiepunten opgepakt en expertise worden gedeeld. Deelnemers van de Kopgroep komen tijdens hun drukke werkdagen niet toe aan dit soort werkzaamheden. Daarom faciliteert Zunderdorp B&M de algehele leiding van de vergaderingen. Wij als bureau helpen het bestaande enthousiasme en de expertise verder uit te bouwen.

Wij brengen structuur waar nodig, enthousiasmeren gesprekspartners in een actieve deelname en onderhouden goede contacten met o.a. de VNG en andere partners. Wij zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding, de verslaglegging en follow-up van de vergaderingen.

Tot slot voorzien wij de Kopgroep regelmatig van strategisch advies.

Opdrachtgever: Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Uitvoering: 2010-heden

Team: De coördinatie wordt gevoerd door Rein Zunderdorp, Maaike Zunderdorp en Anne Houwaard.