Menu menu close
Onze projecten

Verkenning van inzet vrijwillige ouderbijdrage in primair- en voorgezet onderwijs

Onderzoek naar vrijwillige ouderbijdrage

Zunderdorp Beleidsadvies en Management heeft voor een grote gemeente onderzocht waar scholen in de betreffende gemeente de vrijwillige ouderbijdrage precies aan besteden. De gemeente subsidieert vanuit het budget voor armoedebeleid (een deel van) de vrijwillige ouderbijdrage en wil met deze subsidie voorkomen dat leerlingen met minder vermogende ouders van bepaalde activiteiten worden uitgesloten.

Werkzaamheden

Om na te gaan of de subsidie een positieve bijdrage levert aan de kansengelijkheid in het onderwijs hebben we een telefonische uitvraag onder doelscholen georganiseerd. Tijdens de uitvraag haalden we concrete informatie op over de activiteiten die jaarlijks georganiseerd worden en waarvan de kosten (deels) met gemeentelijke subsidie worden gefinancierd. Nadat de dataverzameling en de data-analyse waren afgerond, is een bondig rapport opgeleverd waarin de lezer onder andere door portretten van geïnterviewden, meer gevoel krijgt bij het vraagstuk en de urgentie daarvan.

Onze opdrachtgever aan het woord:

  • ‘Zunderdorp bracht veel relevante achtergrond- en methodologische kennis en analyse in, waardoor de interviewvragen goed aansloten bij de onderzoeksvraag’
  • ‘Het rapport is professioneel opgesteld, zowel vanuit een taalkundig perspectief als vanuit de indeling in hoofdstukken, etc.’
  • ‘Er is op een goede, prudente, proactieve wijze vormgegeven aan proces en procescommunicatie met de opdrachtgever’

Uitvoering: juni 2019 – augustus 2019

Team: Maaike Zunderdorp en Eline Rats